Koniec pierwszego cyklu szkoleń Fuji Electric.

Koniec pierwszego cyklu szkoleń Fuji Electric.